OFERTA

Nasze usługi realizujemy na każdym etapie procesu inwestycyjno-konstrukcyjnego. Począwszy od
rozpozniania warunków gruntowo-wodnych terenu przed zakupem, poprzez fazy koncepcji,
projektowania, budowy i eksploatacji. Nasze usługi kierujemy do firm projektowych, deweloperów,
firm budowlanych, a także do osób prywatnych.
Wykonujemy następujące opracowania i dokumentacje:

 • projekty robót geologicznych
 • opinie geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • projekty geotechniczne
 • sprawozdania i ekspertyzy
 • sprawozdania z odbiorów dna wykopu oraz badań stanu zagęszczenia

W ramach realizowanych powyżej opracowań i dokumentacji wykonujemy szereg badań terenowych tj.:
 • wiercenia mechaniczne i ręczne
 • piezometry
 • sondowania dynamiczne DPL, SLVT
 • odkrywki fundamentów
 • próbne obciążenia
 • kartowanie uszczegóławiające zaleganie gruntów słabonośnych
 • kontrolę zagęszczenia gruntów naturalnych oraz nasypowych za pomocą lekkiej płyty dynamicznej
 • odbiory wykopów
 • pobór próbek NU, NW i NNS gruntów do badań laboratoryjnych
 • pobór próbek wody podziemnej do badań laboratoryjnych