O nas

Firma GEORAD RADOSŁAW SIEWIERSKI realizuje usługi związane z geologią, geologią inżynierską,
geotechniką i ochroną środowiska.
Głównym przedmiotem naszych działań jest ocena środowiska gruntowo-wodnego przeprowadzana
na podstawie badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Używamy w tym celu
specjalistycznego sprzętu tj. wiertnicy geologicznej, ręcznych świdrów okienkowych, sondy
dynamicznej DPL (SLVT), lekkiej płyty dynamicznej itp.
Na podstawie wykonanych badań opracowujemy: projekty robót geologicznych, opinie
geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
sprawozdania, ekspertyzy.
Nasza firma współpracuje z innymi firmami geologicznymi, w celu gwarancji jak najwyższej jakości
proponowanych usług.
Właściciel firmy GEORAD Radosław Siewierski w 2014 r. ukończył studia II stopnia na kierunku
geologia, specjalizacja geologia inżynierska na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją pierwszą pracę
zaczął w jednej w warszawskich firm geologicznych. To właśnie tam przez 4 lata poszerzał wiedzę
oraz zdobywał doświadczenie. W listopadzie 2017 r. uzyskał uprawnienia geologiczno-inżynierskie
kategorii VII Ministra Środowiska.